National Executive Committee

T.B. Shekhar
Chairman

Tumakuru, Karnataka

94484 04722

tbshekhar@gmail.com

S.J.R. Kumar
Vice Chairman

Kochi, Kerala

93886 16117

sjrkumar@gmail.com

Erode N Rajan
General Secretary

Kozhikode, Kerala

80862 00107 / 94430 20118

sass.rajan@gmail.com

S. Vinod Kumar
Jt. General Secretary

Kollam, Kerala

99618 19639

vinodkumarktr009@gmail.com

Prakash G Pai
Treasurer

Mumbai

+91 93243 00002

pakkavan@yahoo.com

Ajith Krishnan
Jt. Admin Secretary

Ahmednagar, Maharashtra

9096785228

aknair.sass@gmail.com

C. Prabhakaran
Secretary-Organisation

Ahmedabad, Gujarat

92282 55410 / 79845 82891

prabhakaran10@yahoo.co.in

N. Muthukrishnan
Secretary-Prachar

Mumbai, Maharashtra

+91 98337 00599

nmuthukrishnann@gmail.com

Dr. P. Ganesan
Secretary

Theni, Tamil Nadu

9789300838

karunyaganesh@gmail.com

Radhakrishnan Nair
Secretary-Abhyudaya Kamkshi Nidhi

Silvassa (UT)

96010 01100

Swami Ayyappadas
Member-Literature

Thodupuzha, Kerala

94473 30364 / 96051 10879

ayyappadasswami@gmail.com

V.K.Viswanathan
Member-Ayyappa Yogam

Thrissur, Kerala

99476 35700

viswanpappa102@gmail.com

Durai Sankar
Member

Chennai, Tamil Nadu

94442 40927

duraishankar2013@gmail.com

V. Krishnappa
Member

Bengaluru, Karnataka

93413 73739

krishnappa.v2012@gmail.com

N. Jayaraman
Member

Bengaluru, Karnataka

73395 69999

gnjeyaram@gmail.com

S. Sethumadhavan
Spl. Invitee

Thiruvananthapuram, Kerala

94444 13838

sethukerala2014@gmail.com

K. Padmakumar
Spl. Invitee

Erode, Tamil Nadu

94433 64417

padmakumar.krishna@gmail.com

Menu